(Gyakran ismételt kérdések a gyümölcsész megállapodással kapcsolatban.)

(GYIK)

MI A PROGRAM CÉLJA?

A tájfajták megőrzése, a génbankokban őrzött tételek mellet egy párhuzamos megőrzés biztosítása. A tájfajta gyümölcstermő növények feltérképezésére, helyi és országos adatbázis létrehozása. A helyben honos és újrahasznosított tájfajták szaporítása, termesztése és hasznosítása mind a gyümölcs, mind a szaporítóanyag tekintetében. A megállapodás keretében a kertek bemutatókertként fognak működni, mivel fontos szerepe van a tájékoztatásban és a tájfajták bemutatásában.

MI A GYÜMÖLCS BEMUTATÓKERTEK SZEREPE?

 • az eltűnő, a Kárpát-medencében régóta termesztett fajták, illetve tájfajták fennmaradása és újrahonosodása, illetve új változatok kialakulása,
 • e fajták elterjedésükkel genetikai alapot biztosítanak a globális klíma- (és társadalmi) változásokból, az ökológiai- és erőforrás-válságból következő helyi szintű problémák megoldásához,
 • az az ősi ismeretanyag, amely a hagyományos gyümölcstermesztéshez és feldolgozáshoz kapcsolódik, megőrződik és a jelenkori lehetőségekhez igazítva alkalmazást nyer,
 • a vidéken élő fiatalok megismerkedhetnek az alkalmazkodó gyümölcstermesztés általában a tájbarát gazdálkodás lehetőségeivel, és maguk is hozzájárul-hatnak az életgazdagság helyreállításához szülő-földjükön,
 • ezáltal a fogyasztók változatosabb, egészségesebb gyümölcshöz jutnak,
 • új, illetve már feledésbe merült gasztronómiai lehetőségek feltárásával a termesztők részére újabb piaci szegmens elérése válik lehetővé,
 • kezdeményezésünk mozgalommás szélesedik, s
 • a hagyományos művelésű gyümölcsösök, mint tájkép elemek újból a pannon táj részei lesznek.

A PROGRAMBAN RÉSZVEVŐK MILYEN KERTET HOZNAK LÉTRE?

Gyümölcs bemutatókertet. Nem Tündérkertet, nem génbankot!

HOL LÉTESÜLHET BEMUTATÓKERT?

Önkormányzati vagy egyházi tulajdonban levő területen (templomkert, parókiakert, iskolakert, stb). A terület megfelelő adottságokkal rendelkezik a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzéséhez.

HOL NEM LÉTESÜLHET BEMUTATÓKERT?

Magán-tulajdonban, civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, stb.) tulajdonában, bérleti szerződésben levő területen és gazdasági társaság (Bt, Kft, Rt. stb) tulajdonában levő területeken.

HÁNYSZOR TELEPÍTHETŐ GYÜMÖLCSOLTVÁNY?

Egy településen belül (egy helyrajzi számon levő területen) egyszer van mód bemutatókert létesítésére.

MIKOR LÉTESÜLHET BEMUTATÓKERT?

Jelentkezés abban az esetben válik hivatalossá, ha megérkezik a Növényi Diverzitás Központ (Veres Emese, gyümölcsész koordinátor) részére a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap, a földhivatali térképmásolat és a tulajdoni lap másolata, valamint aláírásra kerül a szerződés mindhárom fél részéről, amelynek feltételeit elfogadhatónak tartják.

MEKKORA TERÜLETEN LÉTESÍTHETŐ BEMUTATÓKERT?

Minimum 500 m2, maximum 10.000 m2, 10.000 m2 nagyságú terület esetén kötelező a teljes körű talajvizsgálat, melyet talajvédelmi szakhatóság biztosít.

MILYEN FAJOK VÁLASZTHATÓK?

almatermésűek: alma és körte; csonthéjasok: őszibarack, kajszi, szilva, cseresznye, meggy.

MILYEN FAJTÁK VÁLASZTHATÓK?

Fajtalistával nem rendelkezünk, mivel minden igényt egyedileg kezelünk. Elsősorban az adott település igényeit vesszük figyelembe, hogy milyen gyümölcsöt tudnak majd felhasználni a termőrefordulás után.

MI A TÁJFAJTA?

Egy adott térségben természetes szelekcióval kialakult, illetve az adott térségben régóta termesztett fajta, amely a jellemző természeti adottságokhoz nagymértékben alkalmazkodott, és az adott térségben gazdaságosan termeszthető.

MIT NEVEZÜNK ŐSHONOS TÁJFAJTÁNAK?

Bizonyíthatóan azon a területen (Kárpát-medence) alakult ki és maradt fenn, vagy nagyon régen került oda, folyamatosan hozzátartozott a terület termésszerkezetéhez.

MILYEN/MEKKORA GYÜMÖLCSOLTVÁNYOK KERÜLNEK ÁTADÁSRA?

Minden esetben egy éves szabadgyökerű illetve konténeres gyümölcsoltványok.

MIKOR KERÜL ÁTADÁSRA A GYÜMÖLCSOLTVÁNY?

Telepítési időszakban, adott év tavaszán (március-április) vagy őszén (október-november). Amennyiben a jelentkező az oltványokat a szakmai rendezvényen illetve az adott év október 15 - november 01. között nem veszi át, a jelentkező az oltványok költségének visszatérítésére kötelezett

HOL KERÜL ÁTADÁSRA A GYÜMÖLCSOLTVÁNY?

Tápiószelén, a Növényi Diverzitás Központban.

MI A TEENDŐ HA KIPUSZTULT AZ ELÜLTETETT GYÜMÖLCSOLTVÁNY?

Tájékoztató levél küldése a NÖDIK-nak. A jelentkező önerőből finanszírozza az újabb gyümölcs oltványok vásárlását, melyet telepítési időszakban pótol.

MILYEN KÖLTSÉGGEL JÁR A MEGÁLLAPODÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS?

A terület bekerítésétől kezdődő minden költség a jelentkezőt terheli kivéve a gyümölcsoltványok költsége.

A NÖVÉNYANYAG PÓTLÁSÁRA VAN-E LEHETŐSÉG?

Nincs.

VÁSÁROLHATOK-E GYÜMÖLCSOLTVÁNYOKAT A NÖVÉNYI DIVERZITÁS KÖZPONTBAN?

Nem.

MI A TEENDŐ HA MEGVÁLTOZOTT A KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYE?

A változást követően 8 munkanapon belül tájékoztató levél küldése a NÖDIK-nak mellékelve az átadás–átvételi jegyzőkönyvet.

MILYEN MÓDON TÖRTÉNIK A JELENTKEZÉS?

A programba jelentkezni kizárólag a NöDiK honlapján (www.nodik.hu) elérhető, hiánytalanul kitöltött jelentkezési lappal az intézet gyümölcsész koordinátoránál, Veres Emesénél lehet az alábbi elérhetőségen: everes@mail.nodik.hu

SZERZŐDÉS MIKOR LÉP ÉLETBE?

Adott év június 15-ig kerül aláírásra. Elküldeni postai úton, minimum két eredeti példányban.

MIKOR LÉPHETEK VISSZA?

A Gyümölcsész programból való visszalépés az előre közölt telepítési időpont előtt 2 hónappal lehetséges, amennyiben az későbbi időpontban történik a jelentkező az oltványok – előre közölt - költségének visszatérítésére kötelezett.

MI TÖRTÉNIK HA KIPUSZTULNAK A FÁK?

Amennyiben valamilyen külső tényező miatt az oltványok 70%-a az ellenőrzés kapcsán nincs az adott területen akkor a jelentkező pénzbeli visszatérítésre kötelezett, amely költség magába foglalja a gyümölcsoltványok árát (fajtól és fajtától függő darabonkénti ár).

FONTOSABB HATÁRIDŐK:

 • jelentkezés: folyamatos
 • szerződés aláírása: június 15-ig
 • visszalépés: augusztus 15-ig
 • gyümölcsoltványok átvétele: október 15. után

MIT VÁLLAL A NÖVÉNYI DIVERZITÁS KÖZPONT?

 • a növényanyag biztosítását,
 • szakmai tanácsadást,
 • faj/fajták kiválasztását,
 • terület előkészítésében és a növényanyag ültetésében való tanácsadást, közreműködést,
 • a kihelyezett állomány nyilvántartásának vezetését,
 • szakmai rendezvények, képzések lebonyolítását.

MIT VÁLLAL A JELENTKEZŐ?

 • telepítés előtt a terület bekerítését,
 • a gyümölcsoltványok elszállítását (faiskolából/NöDiK-ból a telepítés helyszínére való szállítás), a Jelentkező költségére és kockázatára történik, minőségi reklamációt a NöDiK csak az átvételkor fogad el,
 • átadást követően az oltványok 5 napon belüli elültetését,
 • telepítésről készített térkép és fotók elküldését 15 munkanapon belül,
 • a kert legalább 10 évig való fenntartását,
 • beszámoló küldését évente egyszer,
 • az oltványok eltelepítését a terepszemlén bemutatott helyszínre,
 • a jelentkező kötelezően részt vesz (kertenként minimum 1 fő) az évi két alkalommal (márciusban és októberben) megrendezésre kerülő szakmai rendezvényeken.

HOL TALÁLOK RÉSZLETES LEÍRÁST A PROGRAMRÓL?

www.nodik.hu

KIT KERESSEK HA KÉRDÉSEM VAN?

Veres Emese

gyümölcsész koordinátor

+36 30 415 7698


2766 Tápiószele, Külsőmező 15.