Gazdálkodási adatok

A NÖDIK a földművelésügyi miniszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. A földművelésügyi miniszter az általános szervezetirányítási jogokat munkaszervezete, a Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) (a továbbiakban: FM) útján gyakorolja.

Alapításának időpontja: 2010. november 1.

Alapító Okirat kelte, száma: 2010.október 26. XX/1130/2/2010.;

Módosítások:

 • 2011. szeptember 26. KGF/1264-2/2011.
 • 2014. február 25. KGF/404/2014.
 • 2015. január 19. IfPF/11/1/2015.
 • Előirányzatai feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező
 • Számlavezetője: Magyar Államkincstár
 • Előirányzat felhasználási keretszámla száma: 10032000-00295639-00000000
 • Adóigazgatási azonosító száma: 15779935-2-13, ÁFA alany
 • PIR törzsszám: 779935
 • Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 297202
 • Államháztartási szakágazati besorolás: 721120 Génmegőrzés, fajtavédelem
  • A Növényi Diverzitás Központ és a Haszonállat-génmegőrzési Központ között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 10.§ (4) bekezdésében és a (4a) bekezdés b) pontjában, illetőleg a törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 9 – 12.§-aiban foglalt rendelkezések végrehajtására megkötött, elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint a NöDiK látja el a HáGK gazdasági feladatait is.

 
 

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS:

2011. évi intézményi elemi költségvetés

2012. évi intézményi elemi költségvetés

2013. évi intézményi elemi költségvetés

2014. évi intézményi elemi költségvetés

2015. évi intézményi elemi költségvetés

2016. évi intézményi elemi költségvetés

2017. évi intézményi elemi költségvetés

2018. évi intézményi elemi költségvetés

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ:

2010. évi intézményi elemi költségvetési beszámoló

2011. évi intézményi elemi költségvetési beszámoló

2012. évi intézményi elemi költségvetési beszámoló

2013. évi intézményi elemi költségvetési beszámoló

2014. évi intézményi elemi költségvetési beszámoló

2015. évi intézményi elemi költségvetési beszámoló

2016. évi intézményi elemi költségvetési beszámoló

2017. évi intézményi elemi költségvetési beszámoló

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT:

2018. évtől érvényes szervezeti és működési szabályzat

2012. évtől érvényes szervezeti és működési szabályzat

 

5 millió Ft feletti szerződések

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV:

2014. évi közbeszerzési terv

2016. évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv