TéT pályázat

Kétoldalú Magyar-Szlovák Tudományos és Technológiai Együttműködés

A Növényi Diverzitás Központ (NöDiK) rendszeresen vesz részt nemzetközi projektekben. Több alkalommal pályáztunk sikeresen Kétoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés keretein belül román, szlovák, szlovén, szerb és cseh kollégákkal. 2013-ban a szlovákiai Növénytermesztési Kutatóintézettel (Výskumný Ústav Rastlinnej Výroby) közösen pályáztunk „Növényi genetikai erőforrások megőrzésének fejlesztése a Kárpátokban és a Pannon-medencében” címmel. A TÉT-12-SK-2013-0041 számú pályázat 2015-ben nyert támogatást két hazai és két külföldi gyűjtőút szervezésére. A támogatási összeg 625.820 Ft, melyet a projekt során felmerülő útiköltségekre, valamint a külföldi kutatók napidíjára fordíthattunk.

A gyűjtőutak célja a fontos vad, vad rokon, kultúrnövény fajok, egyéb, élelmezési és mezőgazdasági szempontból fontos növényfajok, tájfajták mintáinak gyűjtése, melyeket intézetünkben felszaporítunk, majd tárolunk és megőrzünk az utókor számára. A vad és vad rokon fajok gyűjtése elsősorban helyismeretet igényel, viszont a kultúrnövények gyűjtéséhez kapcsolatot kell teremteni a termesztőkkel, kerttulajdonosokkal. Utóbbi munkát tovább nehezíti, hogy a kiskertes gazdálkodás egyre inkább háttérbe szorul, valamint az, hogy a gazdák már rendszerint idősek, bizalmatlanok. Komoly segítséget jelentenek a felkutatásukban és a velük való kapcsolattartásban az önkormányzatok dolgozói, magbörzék szervezői. Több száz e-mail és telefonhívás során a két év alatt kb. 130 főt kerestünk meg, közülük 41 járult hozzá valamilyen szaporítóanyaggal a projekt sikeréhez. Ilyen módon összesen 201 tétellel gazdagodott világviszonylatban is jelentős gyűjteményünk. Vad fajok tekintetében Szlovákiából 276, Magyarországról 145 növény szaporítóanyaga került begyűjtésre.

Eredményeinket több fórumon is közzétettük. Előadást tartottunk a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának előadóülésén „Oláh Gábor, Dikasz Endre, Kristó Attila, Málnási-Csizmadia Gábor, Szalkovszki Ottó, Baktay Borbála: Gyűjtőút a Nagy-Fátrában és Dél-Baranyában magyar-szlovák kétoldalú együttműködés keretében” címmel. Az előadás anyagát a Botanikai Közleményekben jelentettük meg a „Oláh Gábor, Dikasz Endre, Kristó Attila, Málnási-Csizmadia Gábor, Szalkovszki Ottó, Baktay Borbála: Növényi genetikai erőforrások gyűjtése a Nagy-Fátrában és Baranya megyében magyar–szlovák kétoldalú együttműködés keretében” című cikkben. A szlovák partnerintézetben megtartott „Sustainable utilisation of plant genetic resources for agriculture and food” című nemzetközi konferencián a „Gábor Oláh, Endre Dikasz, Attila Kristó, Gábor Málnási-Csizmadia, Ottó Szalkovszki, Borbála Baktay: Collecting plant genetic resources in Veľká Fatra and in Baranya county within the framework of Hungarian-Slovakian bilateral cooperation” című posztert mutattuk be.

A begyűjtött tételeket a NöDiK-ben felszaporítjuk, ezzel biztosítjuk a génbanki megőrzéshez szükséges mag, vagy egyéb szaporítóanyag mennyiségét. A felszaporítás során lehetőség nyílik a tételek alapos morfológiai vizsgálatára. Mintákat vehetünk belőlük, melyeket molekuláris biológiai vizsgálatokban használhatunk fel. Érett állapotban biokémiai, beltartalmi méréseknek vethetjük alá a növényeket.

A projekt a SZÉCHENYI 2020 program keretében, az NKFI Alap finanszírozásával valósult meg.

A projekt eredményét bemutató publikációk:

Előadás:

Oláh Gábor, Dikasz Endre, Kristó Attila, Málnási-Csizmadia Gábor, Szalkovszki Ottó, Baktay Borbála: Gyűjtőút a Nagy-Fátrában és Dél-Baranyában magyar-szlovák kétoldalú együttműködés keretében. Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztály előadóülése 2016. április 11.

BŐVEBBEN az előadásról

Cikk:

Oláh G., Dikasz E., Kristó A., Málnási-Csizmadia G., Szalkovszki O., Baktay B.: Gyűjtőút a Nagy-Fátrában és Dél-Baranyában magyar-szlovák kétoldalú együttműködés keretében. In: Botanikai Közlemények, 2016. 103. köt. 2. füzet, pp: 227-236

BŐVEBBEN a cikkről

Poszter:

Gábor Oláh, Endre Dikasz, Attila Kristó, Gábor Málnási-Csizmadia, Ottó Szalkovszki, Borbála Baktay: Collecting plant genetic resources in Veľká Fatra and in Baranya county within the framework of Hungarian-Slovakian bilateral cooperation. Nemzetközi konferencia: Sustainable utilisation of plant genetic resources for agriculture and food, Piešťany, 2016. október 18-20.

BŐVEBBEN a poszterről

Nemzetközi kutatócsoport Liptovské-Revúce melletti réten
Nemzetközi kutatócsoport Liptovské Revúce határában, 2015
Gyűjtés a Kisszentmárton melletti gyepen, 2015
Gyűjtés a Fekete-kőnél, Szlovákia, 2015
Cserkút, adatközlőnk kertje, 2015
A szlovák és a magyar kutatók Harkányban, 2015
Úton a Szarvaskő melletti lokalitáshoz, 2016
A dubno-i lokalitás és a mellette parkoló magyar, szlovák és cseh járművek, 2016