Aláírt háromoldalú szerződés beérkezése a NöDiK-hez adott év június 15-ig.
A Gyümölcsész programból való visszalépés az előre közölt telepítési időpont előtt 2 hónappal lehetséges, amennyiben az későbbi időpontban történik a jelentkező az oltványok – előre közölt - költségének visszatérítésére kötelezett.
A kiültetésre átadott gyümölcsoltványok 5 napon belüli eltelepítése a terepszemlén bemutatásra került helyszínen.
A gyümölcsoltványok ültetésekor telepítési térkép és fotódokumentáció készítése, annak 15 munkanapon belül elküldése.
Amennyiben a jelentkező az oltványokat a szakmai rendezvényen illetve az adott év október 15 - november 01. között nem veszi át, a jelentkező az oltványok költségének visszatérítésére kötelezett.
A kert fenntartását legalább 10 éves időtartamig. A fenntartási kötelezettség lejártával amennyiben nem kívánja tovább fenntartani a gyümölcsös kertet, köteles tájékoztatni a NöDiK-ot.
A jelentkező kötelezően részt vesz (kertenként minimum 1 fő) az évi két alkalommal (márciusban és októberben) megrendezésre kerülő szakmai rendezvényeken.
Beszámoló küldése évi 1 alkalommal a NöDiK felé.