Az 1959-ben alapított és 1993-tól országos koordinációs feladatokat ellátó, génforrás megőrző központtá alakult tápiószelei Agrobotanikai Intézetnek (TABI), majd MgSzH Agrobotanikai Központnak (ABK), és végül Növényi Diverzitás Központnak (NöDiK) fő feladata az országos szántóföldi- és zöldségnövény génbank gyűjtemények fejlesztése, ezek agrobotanikai értékelő vizsgálata, dokumentálása és közreadása, valamint közép- és hosszú távú megőrzése hűtött magtárolókban, vagy esetenként merisztéma kultúrákban. Ehhez kapcsolódik a helyi körülményekhez alkalmazkodott hazai tájfajták, ökotipusok és populációk eredeti termőhelyen („in situ”, „on-farm”) történő fenntartásának szervezése és irányítása.

Feladataink közé tartozik továbbá a hazai specializált génbank gyűjteményekben folyó tevékenységek szakmai koordinációja, és az e tevékenységet megalapozó Nemzeti Génbank Adatbázis és Nemzeti Bázis Gyűjtemény kialakítása és működtetése, a multilaterális és bilaterális nemzetközi együttműködési programokban való magyar részvétel szervezése és koordinálása. A globális és európai együttműködési programok mellett, a Kárpát-medencén belüli haszonnövény genetikai diverzitás feltárásával, illetve hasznosításával kapcsolatban különösen fontosak a szlovák és román nemzeti génbank intézetekkel kötött kétoldalú TéT együttműködési szerződések.

A NöDiK jelenleg a szántóföldi és zöldségnövények körében teljes körű génbank tevékenységet folytat, amely a következő lépéseket foglalja magába:

 • A szántóföldi és zöldségnövény génforrások felkutatása és gyűjtése, különös tekintettel a magyar tájfajtákra és a hazai flóra mezőgazdasági szempontból fontos elemeire.
 • A gyűjtemények felszaporítása, felújító vetése, a közép- és hosszú távú megőrzéshez, valamint az értékelő vizsgálatokhoz és magcseréhez szükséges mennyiségű és minőségű szaporítóanyag biztosítása érdekében.
 • A magyar tájfajták származási, gyűjtési helyükhöz közeli, izoklimatikus körülmények közötti felszaporítása.
 • A gyűjteményes tételek nemzetközileg elfogadott deszkriptorok, úgynevezett leíró tulajdonságlisták alapján történő vizsgálata, leírása és értékelése.
 • Az intézetben fenntartott tételek és a hazai társintézetek Országos Bázisgyűjteményben szereplő tételeinek gyűjtési és passzport (magcsere során a tételt kísérő legfontosabb adatokat tartalmazó információ), valamint leíró adatainak dokumentálása.
 • A tételek megőrzése hűtött magtárolókban közép- és hosszútávon 0 és –20 0C-on, alacsony magnedvesség tartalom mellett, valamint a vegetatív úton szaporodó növények esetében szövettenyészetek formájában.
 • A Növénygenetikai Erőforrások Nemzetközi Intézete (International Plant Genetic Resources Institute, IPGRI) (jelenleg Bioversity International) által irányított Európai Együttműködési Program (European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks- ECP/GR) keretében folyó munkákban való részvétel.
 • A Nemzeti Bázis Gyűjteményben elhelyezett magminták hosszú távú megőrzése.
 • A magyar és külföldi nemesítők, felhasználók számára magminták átadása a hozzájuk kapcsolódó információval együtt.
 • A hazai kultúrnövény génmegőrző tevékenységek szakmai koordinálása.
 • A növényfajok és fajták általános és helyi jelentőségének történeti vizsgálata és a szakoktatásban és ismeretterjesztésben való részvétel.
 • A megőrzött tételek taxonómiai ellenőrzése, citológiai, beltartalmi és biokémiai-genetikai jellemzése együttműködés keretében.
 • A nemzetközi együttműködési programokban való részvétel és a magyar részvétel szakmai koordinációja.
 • A Pannon Magbank tevékenysége révén vadon élő növényfajok ex situ megőrzése
 • „Gyümölcsész megállapodás”

A gyűjtemények gyarapítása hazai és külföldi társintézetektől beszerzett tételekkel, illetve hazai, vagy esetenként külföldi gyűjtőutak révén történik. Az új beszerzések felszaporítását különös gonddal végezzük a minták eredeti genetikai összetételének lehető legteljesebb megőrzése érdekében.

A Magyarországon termesztett, vagy termeszthető valamennyi szántóföldi és zöldségnövényből rendelkezünk gyűjteményekkel, és hűtött magtárolókban őrzött genetikai tartalék mintákkal. Ezek értékelő vizsgálatát folyamatosan végezzük, hogy elegendő – számítógépes feldolgozásra is alkalmas – adatot nyerjünk. A nyilvántartott információk magukban foglalják a tételek származási adatait, felszaporítási és felújítási körülményeit, a vizsgálati eredményeket, és a tárolással kapcsolatos adatokat. A vizsgálatokat az IPGRI leíró tulajdonság (deszkriptor) listái alapján végezzük. Azokban az esetekben, amennyiben nemzetközileg egyeztetett lista még nem áll rendelkezésre, az általunk korábban kidolgozott vizsgálati szempontok és tulajdonságlisták alapján végezzük a gyűjtemények felvételezését.