A Növényi Diverzitás Központ Könyvtára a jogelőd Agrobotanikai Intézet alapítása óta működő, a mezőgazdasági könyvtári hálózatba tartozó szakkönyvtár, mely elsősorban az intézetben dolgozók munkájához kíván segítséget nyújtani, de külső érdeklődők számára is biztosítja a helybeni kutatómunkát és a másolatkészítést. Feladata az intézet tudományos és gyakorlati munkájához szükséges szakirodalom gyűjtése, feltárása. A könyvtár a következő szakterületek irodalmát gyűjti: növényi génbank, génmegőrzés, növényi genetikai erőforrások, növénytan, növényélettan, növényföldrajz, genetika, növénygenetika, növényrendszertan, biodiverzitás, agrobiodiverzitás, agrobotanika, agrokémia, talajtan, biokémia, növénytermesztés, növényvédelem, gyümölcstermesztés, növénykórtan, ökológia. Elsősorban könyvek és folyóiratok (online és nyomtatott) formájában, de CD-ROM-ok, térképek, albumok, konferencia-kiadványok, különlenyomatok, beszámolók, jelentések is a könyvtári állomány részét képezik.


A könyvtár állománya 4500 – 5000 dokumentumra tehető, melyek katalogizálása folyamatos. A könyvtár katalógusát itt érhetik el:


A könyvtár szolgáltatásai:

 • kölcsönzés (könyvek , CD-ROM-ok, térképek esetében 30 nap, folyóiratok esetében
  14 nap a kölcsönzési határidő)
 •  könyvtárközi kölcsönzés (az intézet dolgozói részére, külső kérés esetén a könyvtár
  másolatot szolgáltat, teljes dokumentumot egyedi elbírálás alapján kölcsönöz)
 • helyben használat
 • másolatkészítés (fénymásolat-készítés és szkennelés)
 • sajtófigyelés
 • témakutatás

A NöDiK Könyvtára által a 2018. évre előfizetett folyóiratok:

Acta Alimentaria (print+online) Kew Magazine
Acta Botanica Hungarica (print+online) Magyar Gyomkutatás és Technológia
Agrofórum (nyomtatott+digitális) Mezőgazdasági Technika
Agrofórum Extra (nyomtatott+digitális) Mikológiai Közlemények
Agrokémia és Talajtan (nyomtatott+digitális) Molecular Breeding
Biokultúra National Geographic Magyarország
Botanikai Közlemények Növénytermelés
Cereal Research Communications (print+online) Növényvédelem
Csodakert Őstermelő
Élelmiszervizsgálati Közlemények Taxon (print+online)
Értékálló Aranykorona Természet Világa
Herbáció Természet Világa Különszám
Kertészet és Szőlészet Természetbúvár
Kertgazdaság=Horticulture Zöld Újság

A  www.szotar.net oldalról elérhetőek a következő szótárak:

 •  Angol-magyar nagyszótár
 •  Magyar-angol nagyszótár
 •  Francia-magyar kéziszótár
 •  Magyar-francia nagyszótár
 • Német-magyar nagyszótár
 •  Magyar-német nagyszótár

A belépéshez szükséges adatokat kérje a könyvtárostól!


Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának repozitóriumában elérhető folyóiratok:

 • A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományok Osztályának Közleményei 1951-1952,
 • A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának közleményei  1952-1982,
 • Acta Agronomica 1950-2011
 • Acta Biologica 1950-2000
 • Acta Botanica 1955-2000
 • Acta Phytopathologica 1966-2001
 • Agrártörténeti Szemle 1957-1995
 • Agrártudományi Közlemények 1952-1982

A könyvtár hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 14 óráig tart nyitva.
Kérjük, a könyvtárral kapcsolatos kérdése esetén keresse Barna Boglárka könyvtárost