Nemzetközi együttműködés

parallax background

Az elmúlt években kezdődött el az európai génbank gyűjtemények hálózatának (AEGIS) kialakítása a kiválasztandó kiválósági génbank központok (centres of excellence for PGRFA conservation) közreműködésével. A génforrások megőrzésének szakmai feltételrendszerét a Bioversity International Génbank Szabványok és a FAO Globális Akcióterv (Lipcse, 1996, Braunschweig, 1998) részletesen tartalmazzák. A géntartalékok hasznosítását célzó együttműködés egyik legfontosabb eleme az Európai Központi Kultúrnövény Génbank Adatbázisok (European Central Crop Data Bases – ECCDBs) létrehozása. Azon intézmények alakítják ki és működtetik ezeket az adatbázisokat, melyek különösen érdekeltek, és ebből adódóan tapasztaltak az adott kultúrnövény faj, vagy fajcsoport génbanki kezelésében, illetve nemesítésében. A NÖDIK tartja fenn az Európai Minor Forage Legumes Adatbázist, mely a NÖDIK internetes honlapján (www.rcat.hu) keresztül elérhető.

A Növényi Diverzitás Központ és a hazai génmegőrzési program az ECPGR programon kívül részt vesz a Bioversity International, EU és FAO által koordinált valamennyi kultúrnövény génmegőrzési programban, amelyek a hazánkban termeszthető növényfajokat érintik. A nemzetközi szervezetek között is szoros együttműködés alakult ki, a FAO Globális Akciótervben (Lipcse, 1996) megfogalmazott célok elérése érdekében.

Az EU által finanszírozott, és 2004-ben zárult EPGRIS (European Programme for Genetic Resources Information System) program célja egy egységes európai génbank információs rendszer feltételeinek megteremtése. Ennek eredményeként jött létre az EURISCO európai regionális génbank adatbázis-kezelő és információs rendszer, melynek további működtetését a Bioversity International biztosítja. A NÖDIK szintén részt vett az EU V. kutatási keretprogram által finanszírozott PGR Forum projektben, melynek célja az Európában előforduló kultúrnövény vad rokonfajokkal kapcsolatos információk összegezése, és a vad rokonfajok fennmaradásának, valamint hasznosításának elősegítése. A hazai génbank program részt vesz a FAO Világ Információs és Korai Figyelmeztető Rendszer WIEWS (World Information and Early Warning System) programban, melynek célja a világon fenntartott „ex situ” gyűjtemények felmérése, nyilvántartása és fennmaradásukat veszélyeztető események esetén, a megmentésükről való gondoskodás. Magyarország 2004-ben csatlakozott a mezőgazdasági és élelmezési célú növényi genetikai erőforrások megőrzését és hasznosítását szabályozó FAO Egyezményhez (ITPGRFA), amely Magyarországon 2004 decemberében kormányrendeletben került kihirdetésre.

A NÖDIK a SZIE Környezetgazdálkodási Intézetével együttműködve vesz részt a Bioversity International globális „in situ – on farm” projektben, melynek célja a helyi génforrások termesztésben való fenntartásával kapcsolatos genetikai, agronómiai és szocio-ökonómiai kérdések tanulmányozásával az „on farm” fenntartás tudományos megalapozása. Az Európai Unióban a Biodiverzitás Egyezményben foglaltaknak megfelelően az egyes országok rendelkeznek a területükön lévő génforrások felett, ezek megőrzése, vizsgálata és a hozzáférés biztosítása nemzeti forrásokból finanszírozott tevékenység. Az Európai Bizottság rendeletben szabályozta a Közösségen belüli együttműködési és koordinációs tevékenységeket, melyekhez pályázati úton támogatást is biztosít.