A Növényi Diverzitás Központ pályázatot hirdet Kertészeti növények osztálya Kertész technikus munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
 • Határozott idejű munkaszerződéses jogviszony a meghosszabbítás lehetőségével
                        Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
 • Pest megye, 2766 Tápiószele, Külső. mező 15.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 • Részvétel a kertészeti növények osztályához tartozó kertészeti növénygyűjtemények felszaporítási munkálataiban (szaporítóanyagok vetésre előkészítése, jelkarók megírása, vetésterületek kitűzése, szükséges dokumentáció kezelése, vetés, palántanevelés) . A növényállományok vegetációs időszak alatti ápolása, öntözése, a szaporítóanyag betakarítása. A gyűjtemény agrobotanikai értékelő, leíró vizsgálatában való részvétel az adott növénycsoport témafelelősének irányításával. A betakarított szaporítóanyag gépi és kézi tisztítása, tartós tárolásra történő előkészítése, mérése.
  Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  
A munkakör betöltésének feltételei:
 • kertész technikusi végzettség 
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, 
 • egészségügyi alkalmasság,
 • megbízhatóság, fizikai terhelhetőség, precizitás
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez,
 • eredményes felvétel esetén a büntetlen előéletet, illetve a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a benyújtandó iratokat pdf fájl formátumban kérjük csatolni.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
 • 2018. május 4 .
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristó Attila nyújt, a 06 53 380 070/50 -es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Növényi Diverzitás Központ címére történő megküldésével (2766 Tápiószele, Külső mező 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/205/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Kertész technikus.
 • Elektronikus úton Soltészné Gál Anikó részére az allashirdetes@mail.nodik.hu  e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 
 • 2018. május 9
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.nodik.hu 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nodik.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 
 • 2018. április 19.
Személyes meghallgatás, döntés:  
 • A kiválasztott jelentkezők meghallgatására várhatóan 2018. május 7-8. között kerül sor, a döntést 2018. május 9-ig hozza meg a meghallgatásra kijelölt Bizottság.