információ jelentkezők számára

Jelentkezés feltételei:

 • Önkormányzati vagy egyházi tulajdonban levő terület (templomkert, parókiakert, iskolakert, stb), melynek tulajdonjogát földhivatali térképmásolattal igazolni kell.
 • Nem áll módunkban bemutatókertet létrehozni magántulajdonban, civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, stb.) tulajdonában, bérleti szerződésben levő területen és gazdasági társaság (Bt, Kft, Rt. stb) tulajdonában levő területeken.
 • Minimálisan 500 nm, maximálisan 1 ha nagyságú területen létesíthető bemutatókert.
 • Szerződés aláírása a jelentkező és a kert fenntartója részéről.
 • Megfelelő adottságokkal rendelkezik a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzéséhez.
 • 1 ha nagyságú terület esetén kötelező talajvizsgálat.
 • Kitöltött jelentkezési lap vissza küldése:
Gyümölcsész megállapodás

Az együttműködés a szerződés aláírással válik hivatalossá, melynek tervezete letölthető.

Jelentkezés feltételei:

"A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről" szóló megállapodás keretében egy településen belül egy bemutató kert létesülhet.

A gyümölcsoltványok telepítéséhez szükséges terület biztosítása, mely egyházi- (templomkert, parókiakert) vagy önkormányzati (iskolakert, óvodakert, önkormányzati kert, bemutatókert) tulajdonát igazolni tudni kell (földhivatali térképmásolat és tulajdoni lap másolat). Nem vehetnék részt a megállapodásban civil szervezetek, alapítványok, nonprofit szervezetek, gazdasági társaságok (Bt, Rt, Zrt, stb.)

Választható fajok:

almatermésűek: alma, körte; csonthéjasok: őszibarack, kajszi, szilva, cseresznye, meggy.

Jelentkezés abban az esetben válik hivatalossá, ha megérkezik a Növényi Diverzitás Központ (Veres Emese, gyümölcsész koordinátor) részére a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap, a földhivatali térképmásolat és a tulajdoni lap másolata, valamint aláírásra kerül a szerződés mindhárom fél részéről, amelynek feltételeit elfogadhatónak tartják.

Jelentkező vállalja:

 • Telepítés előtt a terület bekerítése.
 • Átadást követően az oltványok 5 napon belüli elültetése.
 • Telepítésről készített térkép és fotók elküldése 15 munkanapon belül.
 • A kert legalább 10 évig való fenntartása.
 • Beszámoló küldése évente egyszer.
 • Az oltványok eltelepítése a terepszemlén megmutatott helyszínre.
 • Jelentkező kötelezően részt vesz az évi két alkalommal megrendezésre kerülő szakmai rendezvényeken.

A területet minden jelentkező esetében a Növényi Diverzitás Központ munkatársa szemrevételezi. Minden bemutatókertek adottságai eltérőek, ezért valamennyi jelentkezőt egyedileg, egyéni bánásmódban részesítünk.

Amennyiben részt kíván venni a „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről” szóló megállapodásban, kérjük írásban jelentkezzen az alábbi lehetőségeken:

Megállapodás keretében a génmegőrzést segítő bemutatókerteket (nem génbank) hozunk létre, amely célja elsősorban

az eltűnő, a Kárpát-medencében régóta termesztett fajták, illetve tájfajták fennmaradása és újrahonosodása, illetve új változatok kialakulása, e fajták elterjedésükkel genetikai alapot biztosítanak a globális klíma- (és társadalmi) változásokból, az ökológiai- és erőforrás-válságból következő helyi szintű problémák megoldásához, az az ősi ismeretanyag, amely a hagyományos gyümölcstermesztéshez és feldolgozáshoz kapcsolódik, megőrződik és a jelenkori lehetőségekhez igazítva alkalmazást nyer, a vidéken élő fiatalok megismerkedhetnek az alkalmazkodó gyümölcstermesztés általában a tájbarát gazdálkodás lehetőségeivel, és maguk is hozzájárulhatnak az életgazdagság helyreállításához szülőföldjükön, ezáltal a fogyasztók változatosabb, egészségesebb gyümölcshöz jutnak, új, illetve már feledésbe merült gasztronómiai lehetőségek feltárásával a termesztők részére újabb piaci szegmens elérése válik lehetővé, kezdeményezésünk mozgalommás szélesedik, s a hagyományos művelésű gyümölcsösök, mint tájkép elemek újból a pannon táj részei lesznek.